Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialstyrelsen søger leder til Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed – Team psykisk...

Sundheds-job i Odense

Vil du være med til at stå i spidsen for udvikling af indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder, og har du som os store ambitioner for udviklingen af området? Har du viden om socialområdet, erfaring med at lede fagligt stærke og engagerede medarbejdere og kan du motivere og skabe arbejdsglæde? Så kan du måske blive vores nye leder af Team psykisk sårbarhed.

Om Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed har ansvaret for det samlede handicap- og socialpsykiatriområde i Socialstyrelsen. Centerets opgave er at bidrage til de politiske beslutningsprocesser samt at understøtte implementeringen af politiske beslutninger - med afsæt i viden fra forskning såvel som fra praksis. Vi gennemfører en lang række projekter, der understøtter regionernes, kommunernes og de sociale tilbuds anvendelse af den aktuelt bedste viden på området, ligesom vi tilbyder rådgivning om, hvordan denne viden bedst implementeres og forankres. Udover landets regioner, kommuner og sociale tilbud, arbejder vi sammen med andre ressortområder, herunder særligt sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, samt med centrale forskere og interessenter på området.

Vi søger en leder til den del af centeret, der har fokus på socialpsykiatriområdet – Team psykisk sårbarhed.

Om Team psykisk sårbarhed
Team psykisk sårbarhed arbejder for at understøtte det recovery-orienterede og rehabiliterende arbejde på...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.