Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Uddannelsesansvarlig overlæge til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Sundheds-job i Odense

Speciale: Klinisk biokemi

Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge ledig til besættelse fra 1. maj 2020 eller efter aftale.

Vi søger en klinisk biokemisk speciallæge, som har lyst til at styrke specialet Klinisk Biokemi på både de indre og ydre linjer. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil derfor være ansvarlig for en målrettet rekruttering til specialet, gerne via øget synlighed og kontakt til de uddannelsessøgende læger, men også gerne allerede på medicinstudiet. Førstnævnte kan både være ifm. KBU og/eller i projektsammenhæng, mens sidstnævnte kan foregå via forskningsprojekter eller bachelor- og kandidatspecialer. I den sammenhæng vil det være oplagt at bringe afdelingens højtspecialiserede funktioner (f.eks. amyloidose, hæmostase, porfyri og sporstofanalyser) i spil.

Til at varetage denne type funktioner søger vi en speciallæge, der som uddannelsesansvarlig overlæge ikke bare vil få ansvaret for uddannelsesområdet, men også for driften af et eller flere af afdelingens lægefaglige områder. Endvidere er der betydeligt fokus på de mere it-relaterede områder, herunder automatisering, robotificering, artificial intelligence etc. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil derfor skulle bidrage til teknologisk udvikling, forskning og vurdering af de nye metoder og den tilhørende komplicerede bioinformatik, også med henblik på at understøtte OUH’s udvikling af højtspecialiserede f...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.