Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Behandlingsansvarlig psykolog

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Aut. Cand. Psyk. til nyoprettet stilling som Behandlingsansvarlig psykolog ved Behandlingscenter Brøndby.

Behandlingscenter Brøndby (BCB) er et tilbud til borgere fra 13 år og opefter, der har et ønske om ambulant misbrugsbehandling for stof- og/eller alkoholmisbrug. Vi har både individuelle- og gruppetilbud. Vi har ligeledes tilbud til pårørende.

BCB består af en leder, som er psykolog uddannet, en læge, to sygeplejersker, en administrativ medarbejder, otte misbrugsbehandlere, hvoraf to specifikt er ungebehandlere og har aldersgruppen fra 13-25 år. Der ud over har vi pr. 1-3-2020 indledt et tæt samarbejde med APU (regionspsykiatrien) som 2,5 dag om ugen er på matriklen med gruppetilbud til borgere med dobbeltdiagnose.

Vi mangler en behandlingsansvarlig som:

  • Kan videreudvikle og kvalitetssikre på en samlet strategi for BCB.
  • Samtidig ønsker borgerkontakt med individuelle behandlingsforløb.
  • Ønsker at dele ud af din viden i form af faglig sparring.
  • Bliver inspireret af faglig forskellighed og samtidig kan holde den røde tråd og overblik.
  • Gerne har gruppeledererfaring, da vi ønsker, at du sammen med kollegaer står for en del af gruppebehandlingen både i BCB og APU regi.
  • Som ønsker en fagligt udviklende stilling med mulighed for efteruddannelse, supervision og tilknytning til psykologfagligt netværk i Brøndby Kommune.

Lidt...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.