Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Forskningsansvarlig speciallæge til Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus, Sygehus ...

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Neurologi

Vi er en afdeling i udvikling! Herunder også forskningen...

Forskningen i Hjerne- og Nervesygdomme er organiseret i Center for Forskning i Hjerne- og Nervesygdomme, som holder til i flotte, nyrenoverede lokaler. Aktørerne i centeret består af den forskningsansvarlige speciallæge, forskningssygeplejerske og de til enhver tid tilknyttede forskere, herunder PhD-studerende. På nuværende tidspunkt er afdelingen involveret i to PhD-projekter i samarbejde med andre neurologiske afdelinger i Region Syddanmark, ligesom to PhD-projekter er i støbeskeen, dels internt i afdelingen, dels i samarbejde med andre afdelinger på sygehuset. Derudover er afdelingen involveret i et nationalt cannabisprojekt.

På Sygehus Lillebælt ser vi et stort udsnit af neurologiske patienter, og ambitionen er at bedrive patientnær forskning med implementerbare resultater.

Klinisk tager vi udgangspunkt i den enkelte patients og dennes pårørendes behov, vi stiller krav til ledelse, samarbejde, tværfaglighed, fleksibilitet og omstillingsparathed. Vi har en varieret og til tider uforudsigelig hverdag, vi har arbejdsglæde og gode kolleger - og så er der mulighed for både at se ambulante patienter, gå stuegang og være en del af den akutte indsats med trombolyse.

Vil du være med til at opbygge forskningen på Hjerne- og Nervesygdomme og vil du være end del af en spændende klinisk afdeling?? Så er det dig vi leder efter...

...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.