Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

HVEM ER DEN HELDIGE :-) 1 social- og sundhedsassistent søges til fast stilling

Sundheds-job i Odense


P40Ø/V søger 1 ny kollega pr. 1/6 2020 eller snarest muligt til en fast stilling som social- og sundhedsassistent.

Stillingen er på 37 timer/uge, i blandede vagter, med weekendvagter ca. hver 2.-3. weekend og med mulighed for indflydelse på egen vagtplan.

Om os:

P 40Ø/V er 2 integrerede afsnit med 7 åbne pladser og 4 lukkede pladser i hvert afsnit. Fra 1/5 2019 er de 4 lukkede pladser på P40V omdannet til 4 intensive pladser, hvor plejen er særlig intensiv på både læge-, sygepleje- og terapeutsiden.

Afsnittene bemandes af fælles personalegruppe og har fælles afsnitsledelse.

Afsnittene er præget af stor aktivitet, høj faglighed, en dynamisk hverdag karakteriseret ved spændende og faglige udfordringer. 45 dejlige, engagererede og humoristiske kollegaer med stor interesse for de psykisk sårbare patienter. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består udover vores læger af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, 1 pædagog, 2 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter, 1 socialrådgiver, 3 lægesekretærer samt 1 psykolog.

Afsnittene har desuden et stort flow af uddannelsessøgende.

P40Ø/V har akut modtagefunktion og modtager patienter indenfor alle diagnoseområder.

Afsnittene har særligt fokus på nedbringelse af tvang.

Vi ønsker:

  • At du har erfaring eller interesse indenfor det psykiatriske område
  • At du er...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.