Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg UH.

Sundheds-job i Nordjylland

Er du vores nye kollega i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aalborg UH?

En stilling som overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat af en person, der er videnskabeligt velkvalificeret, og som har god forståelse for og lyst til tværfagligt samarbejde. Med ansættelse ved Aalborg Universitetshospital forventes det at overlægen aktivt bidrager til forskning og til afdelingens undervisningsforpligtigelser. Overlægen bliver en del af den udvidede afdelingsledelse og skal bidrage til den faglige udvikling af afdelingen.

Speciallægernes funktioner i afdelingen er ud over de generelle lægefaglige opgaver, organiseret med ansvarsområder for de enkelte speciallæger. Overlægen vil ud fra afdelingens behov, have mulighed for at varetage en række forskellige funktioner og faglige ansvarsområder.

Lægestillingerne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er fordelt med 7 speciallæger og 5 uddannelseslæger. Til afdelingen er desuden knyttet et klinisk professorat med tilhørende klinisk assistentstilling, der dog aktuelt står ubesat.

Stillingen indbefatter weekendarbejde og overlægen indgår i 7-skiftet døgnvagt med vagt udenfor tjenestested. Ansøger skal være speciallæge i Klinisk Mikrobiologi og have mindst 5 års anciennitet.

Om afdeli...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.