Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge ved Nyremedicinsk Afd. Y, OUH

Sundheds-job i Odense

Speciale: Nefrologi

Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital søger en afdelingslæge pr. 01-10-2020 eller efter aftale.

Nyremedicinsk Afdeling Y består af et sengeafsnit med 17 senge, et dialyseafsnit i Odense med 41 dialysepladser og et dialyseafsnit i Svendborg med 19 dialysepladser. Afdelingen har derudover et stort ambulatorium med ca. 10.000 årlige besøg og en Nyremedicinsk Forskningsenhed med en professor og adjungeret professor, to post doc, 3 Ph.D studerende, to projektsygeplejersker og tre laboranter.

Afdelingen varetager højt specialiserede funktioner, herunder nyretransplantation på børn og voksne, efterkontrol af nyretransplanterede samt dialysebehandling af børn. Derudover varetages immunosuppressiv behandling hos patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser, herunder vaskulitis associeret glomerulonephritis og ekstrakapillær glomerulonephritis. Endelig varetages på højt specialiseret niveau diagnostik og behandling af mikroangiopatiske trombocytopenier samt behandling af særlige komplikationer til uræmi.

Desuden varetages alle regions- og hovedfunktioner inden for nyremedicin.

Afdelingen prioriterer forskning og har en betydelig forskningstradition på nationalt og internationalt niveau, især i forbindelse med de højt specialiserede funktioner.

De lægelige funktioner varetages i tre grupper, henholdsvis transplantationsgruppen dialysegruppen og gruppen for øvrige patienter, so...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.