Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Speciallægevikariat på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Sundheds-job i Odense

Speciale: Klinisk biokemi

På grund af 1 års orlov fra en af afdelingens overlæger, er der ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi en stilling som vikar for speciallæge ledig til besættelse fra 1. september 2020 eller efter aftale og indtil 31. juli 2021.

Vi søger en klinisk biokemisk speciallæge, som har lyst til at arbejde med det præanalytiske område, med at styrke kontakten med klinikerne og produktudvikle specialet Klinisk Biokemi, samt kan varetage flere af de specialfunktioner, som afdelingen bestrider – disse kan aftales ifm. ansættelsen. I den sammenhæng vil det være oplagt at bringe nogle af afdelingens højtspecialiserede funktioner (f.eks. amyloidose, sporstofanalyser, DNA-analyser) i spil.

Til at varetage dette søger vi en speciallæge, der vil få ansvaret for en vifte af kontaktfunktioner udadtil, herunder afdelingens kontaktteams med de kliniske afdelinger, indsatsen med at styrke laboratoriesamarbejdet med andre parakliniske specialer, udbygning af informationsstrategien på intra- og internet m.m. Samtidig skal pågældende også forestå driften af et eller flere af afdelingens lægefaglige områder, hvor de ovenfor nævnte blot er eksempler, der kan inddrages i drøftelsen. Vedkommende vil ydermere få medansvar i samarbejde klinikerne at konceptualisere og implementere rationel diagnostik i klinikken.

Forskningsaktiviteten på afdelingen er høj, og det ligger i stillingen, at speciallægen har mulighed for fordybelse...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.