Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Sundheds-job i Odense

Speciale: Infektionsmedicin

En stilling som afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. september 2020 eller efter aftale.


Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.
Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 3 semiintensive sengepladser og 2 isolationsstuer, daghospital og ambulatorium, herunder indvandrermedicinsk klinik. Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehus samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.
Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold.

Arbejdsområdet:

  • Medvirken i afdelingens opgaver på alle niveauer, som omfatter patientbehandling, udvikling, forskning og uddannelse af yngre læger.
  • Deltagelse i afdelingens specialebagvagt, der er tilrettelagt som døgnvagt med rådighed udenfor tjenestested. Forventet vagthyppighed 3-4 gange pr. måned...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.