Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge til Hjertemedicinsk Afdeling, OUH - Odense Universitetshospital

Sundheds-job i Odense

Speciale: Kardiologi

Hermed opslås en stilling som afdelingslæge ved Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH - Odense Universitetshospital (OUH) til besættelse 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen opslås, da vi har en overlæge, der har valgt at søge nye udfordringer.

Der opslås også en overlægestilling med samme indhold, og det vil for nuværende kun være muligt at ansætte en speciallæge.

Om afdelingen
Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns Kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, som har været i markant vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsk...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.