Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæger/afdelingslæger - obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH

Sundheds-job i Odense

Speciale: Gynækologi og obstetrik

To stillinger som overlæge respektivt afdelingslæge (alt efter kompetencer) tilknyttet afdelingens obstetriske sektion er ledige pr. 1. oktober 2020, eller efter aftale.

De to stillinger der skal besættes er i hhv.

  • Føtalmedicin
  • Obstetrik

Såfremt den der ansættes ikke allerede er ekspert (DSOG) vil afdelingen støtte et ekspertuddannelsesforløb for vedkommende, evt. startende med en subspecialistuddannelse.

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er Region Syddanmarks Universitetsafdeling inden for gynækologi og obstetrik, og vi har højt specialiserede funktioner inden for alle subspecialerne. Dette giver også unik mulighed for tæt samarbejde på tværs af subspecialer i såvel klinik som forskning. Vi har et meget tæt og let tilgængeligt samarbejde med SDU og en meget aktiv forskningsenhed med aktuelt 8 gynækologisk- obstetriske professorater tilknyttet.

Vi søger kollegaer med stor interesse for og lyst til obstetrikken på en universitetsafdeling.

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler. For de aktuelle stillinger vil hovedfunktionen være i Odense.

Afdeling D´s opbygning og funktioner

Målsætning

Afdelingen har som overordnet mål at:

  • sikre en...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.