Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge til Psykoseteam - Lokalpsykiatri Vejle

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Psykiatri

Brænder du for et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet, og vil du bidrage til udviklingen af lokalpsykiatrien i Vejle, så er muligheden her:

Som overlæge i Psykoseteamet vil du være teamleder og have ansvar for teamets daglige drift og – i samarbejde med den øvrige medarbejdergruppe – den kliniske kvalitet og udvikling på psykoseområdet. Du vil desuden indgå i Lokalpsykiatri Vejles team af speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom. Du indgår i den fælles bagvagt sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Vi er optaget af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af patienter og pårørende. Vi har et meget stærkt samarbejde med de øvrige funktioner i Psykiatri Afdeling Vejle, og der er etableret et konstruktivt og åbent samarbejde med Vejle Kommune om at sikre det bedst mulige outcome for patienten efter behandling.

Vores vision er at skabe sammenhæng, bedre behandling og mere sundhed for mennesker med psykisk sygdom. Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling.

Lokalpsykiatri Vejle er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og varetager udredning og behandling inden for det v...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.