Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Sundhedsfaglig konsulent med erfaring i procesunderstøttelse

Sundheds-job i Odense


OUH arbejder målrettet på at levere suveræn kvalitet i alle led af vores patienters forløb. Vi søger derfor en sundhedsfaglig konsulent, som har lyst til at arbejde med at forbedre patientsikkerheden på OUH. Vi søger en medarbejder med en relevant mellemlang sundhedsmæssig baggrund, som kan indgå i vores patientsikkerhedsteam.

Ansvar og arbejdsopgaver
Du skal bl.a. være med til at sikre, at vi får udlevet den nye vision for patientsikkerhed på Odense Universitetshospital (http://www.ouh.dk/dwn731365), men også være en del af den daglige drift i forhold til arbejdet med utilsigtede hændelser og andre opgaver inden for områdets opgaveportefølje.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:

  • Initial visitation af utilsigtede hændelser, som rapporteres via Dansk Patientsikkerheds Database.
  • Afvikle netværksmøder for nøglepersoner for patientsikkerhed.
  • Undervise i grunduddannelse for patientsikkerhedsnøglepersoner.
  • Understøtte arbejdet med læring på tværs af utilsigtede hændelser.
  • Arbejde med konkrete indsatser bl.a. gennem procesunderstøttelse af fx workshops.
  • Måling af OUHs patientsikkerhedskultur.

Der må tillige påregnes administrative og udviklingsmæssige opgaver som del af afdelingens generelle opgaveportefølje.

Hvem er du?
Vi søger en ny kollega, som brænder ...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.