Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Speciallægestillinger indenfor fagområdet infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi ved Ortopæ...

Sundheds-job i Odense

Speciale: Ortopædisk kirurgi

Speciallægestillinger indenfor fagområdet infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital.

En ledig stilling indenfor et af ovennævnte fagområder er til besættelse pr 01.12.20 eller efter aftale. Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV uddannelse. Ved sidstnævnte kan der loves funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i sektoren for henholdsvis infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi eller håndkirurgi. Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagts funktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg indenfor fagområdet skulder/albuekirurgi. For fagområdet håndkirurgi er der funktion i Nyborg samt Svendborg.

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.