Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Er du læge eller psykiater med erfaring indenfor misbrugsbehandling og psykiatri

Sundheds-job i Nordsjælland

Novavi søger en læge eller psykiater, der ønsker at bidrage til en helhedsorienteret og kvalificeret behandlingsindsats for mennesker med alkohol og stofproblemer.

Om os

Du bliver en del af et team, som både varetager alkohol, stof og substitutionsbehandling. Du vil som behandlingsansvarlig læge blive en central person i et ambitiøst og engageret, tværfagligt team bestående af en sekretær, en enhedsleder, en socialrådgiver og sygeplejersker, med erfaring, kompetencer og efteruddannelser inden for misbrugsbehandling og psykiatri. Vores behandling bygger på Sundhedsstyrelsens retningslinjer og evidensbaserede metoder i form af kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtale og inddragelse af pårørende i behandlingen. Vi har fokus på, at patienterne og deres pårørende til enhver tid får en kvalificeret behandling med respekt og omsorg for den enkelte. Vi arbejder som team med struktur, bl.a. for at skabe mest mulig tid til vores patientsamtaler.

Vi har behandlingskonference én gang ugentligt, personalemøde hver 14. dag samt supervision hver 4. uge, så du bliver også en del af et team, hvor der er fokus på et anerkendende tværfagligt miljø.

Vi har fokus på evidens og forskning og indgår bl.a. i et uddannelse og forskningsprojekt, som blandt andet omhandler:

  • Virtual Reality-Assisteret Eksponeringsterapi ift. reduktion af lysten til at drikke og dermed nedsættelse af alkoholindtaget hos pati...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.