Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Reservelæge søges til Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland, Esbjerg

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Børne-og ungdomspsykiatri

Er du lægen, som brænder for at arbejde med børn og unge samt deres netværk ambulant og under indlæggelse? Er du fagligt engageret og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien samtidig med, at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for såvel patienter, netværk og kollegerne? Så er det måske dig vi søger!

Vi har et års vikariat i Ambulatoriet i Esbjerg 1. december 2020, eller efter aftale.

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 3-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme.

Afdelingen dannedes per januar 2017 som en fusion af de eksisterende børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa, Vejle og Esbjerg under en fælles afdelingsledelse. Godt 1000 børn og unge henvises årligt til hvert af ambulatorierne i Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Afdelingens ungdomspsykiatriske døgnafsnit findes i Esbjerg og på Aabenraa Sygehus. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til Aabenraa-ambulatoriet. I tilknytning til sengeafsnittet i Esbjerg er ligeledes et ikke-aldersopdelt dagafsnit.

Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger. Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og ung...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.