Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge i almenpsykiatri til Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Psykiatri

Til Almenpsykiatrisk Afsnit P1 søger vi en afdelingslæge pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Vi har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger, hvoraf 5 varetager almenpsykiatriske opgaver, 10 er tilknyttet retspsykiatrien og 1 ledende overlæge. Desuden er der normeret 8 afdelingslægestillinger. Vi har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer med 1 integreret almenpsykiatrisk afsnit med plads til 18 patienter og 6 retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er tæt dagligt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og P1.

På P1 er der normeret 2 speciallæger samt et varierende antal læger i hoveduddannelse i psykiatri og almen medicin.

Dine opgaver

  • Visitation, undersøgelser og behandling af almenpsykiatriske patienter
  • Arbejdstilrettelæggelse og prioritering sammen med afdelingssygeplejersken og den anden speciallæge i forbindelse med implementering af overordnede beslutninger og retningslinjer
  • Vejledning og undervisning
  • Medvirke til fortsat udvikling af a...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.