Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Reservelæge til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Covid-19 funktion

Sundheds-job i Odense

Speciale: Infektionsmedicin

Reservelæge til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Covid-19 funktion, ledig pr. 1. december 2020 og et år frem


Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin, det vil sige bl.a. patienter med CNS infektioner, svære infektioner og div. tropesygdomme overflyttes til infektionsmedicinsk afd. efter aftale. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede internmedicinske patientgruppe via det fælles akutte modtageafsnit FAM. Afdeling Q har endvidere ansvaret for COVID-19 patienter på OUH.

Pga. den pågående situation med COVID-19 er afdelingen tilført ressourcer til en ekstra lægestilling pga. et øget antal indlagte patienter.

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, og har ansvaret for ad hoc oprettede afsnit til varetagelse af COVID-19 patienter.

Arbejdsområdet:

  • Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger
  • Vagtfunktioner på FAM inklusive medicinsk skadestuefunktion

Vi tilbyder:

  • Godt uddannelsesmiljø og introduktionsprogram
  • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel FAM som på afdelingen
  • Højt fagligt engagement
  • Mulighed for deltagelse i forskning

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.