Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionsstilling i Akutmedicin, Akutafdelingen, Kolding Sygehus

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Akutmedicin

De 3 første hoveduddannelseslæger i Akutmedicin på Akutafdelingen i Kolding er nu i gang.

Det første skridt på vejen hertil er en introduktionsstilling i akutmedicin. Det er nu muligt for dig at starte i det akutmedicinske speciale, da vi søger 1 læge til introduktionsstilling pr. 1. feb. 2021 og 2 læger til introduktionsstilling pr. 1. marts 2021.

Akutmedicin er et fagligt bredt speciale, hvor du vil møde meget varierede patienter fra de ortopædkirurgiske småskader over mavesmerterne i organkirurgien til den kritisk syge medicinske patient.

Så hvis du drømmer om at blive en del af en afdeling og et sygehus, hvor der er et godt uddannelsesmiljø, gode muligheder for faglig udvikling med tæt supervision af de bedste kolleger, så er det her, du skal slå til!

Dine funktioner som introduktionslæge

Du bliver ansat i Akutafdelingen i 12 måneder, hvor dit daglige arbejde vil foregå. Du vil blive tilknyttet de 3 store specialer i intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi med hovedvægten på intern medicin.

Kerneopgaven for intro-lægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med specialernes læger og andre faggrupper som sygeplejersker.

Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, prioritering og visitering, procedurer som lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse ...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.