Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge til Simulationscenteret (SimC), OUH

Sundheds-job i Odense

Speciale: Øvrige lægestillinger

SimC søger en overlæge til at stå i spidsen for den lægefaglige, forskningsmæssige udvikling og drift af centeret. Simulationscentret er en del af stabsafdelingen Klinisk Udvikling, hvis opgave er at understøtte og omsætte excellent uddannelse for det sundhedsfaglige personale og fremme patientsikkerhed på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Ansvar og arbejdsopgaver
Som overlæge i SimC, bliver det dit ansvar at sikre det faglige indhold i SimC’s uddannelses – og undervisningsaktiviteter i samarbejde med det sundhedsfaglige personale i de kliniske afdelinger. SimC har et tæt samarbejde med de andre simulationscentre i landet samt Region Syddanmarks andre sygehuse, hvorfor du skal være en proaktiv samarbejdspartner og en stærk netværker. Stillingen har tilknyttet flere ph.d.-studerende, som du skal understøtte og vejlede i deres tilknytning til SimC. Derudover skal du i samarbejde med afdelingerne på OUH og Svendborg Sygehus kunne finde nye ph.d.-projekter, som understøtter træningsaktiviteterne i SimC. Med ansvar for det faglige indhold og udviklingen, skal du være en tæt samarbejdspartner med uddannelseschefen i Klinisk Udvikling, som har det overordnede personale- og økonomiansvar i SimC.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at:

  • Sikre udviklingen og koordineringen af uddannelsesaktiviteterne i SimC i samarbejde med de kliniske afde...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.