Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge til Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Sundheds-job i Odense

Speciale: Psykiatri

Er du interesseret i at arbejde inden for det Affektive område og har du lyst til at sætte dit præg på et ambulant team. Så er dette stillingen for dig.
Stillingen er vagtfri.Der søges overlæge til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. januar 2021 eller efter aftale.

Den ledige stilling:
Den ledige stilling i Psykiatrisk Afdeling er i Affektivt Team, som er en del af det Lokalpsykiatrien i Odense.
Affektivt Team behandler patienter (20- 69 år) med Affektive lidelser, angst OCD eller funktionelle lidelser.

Overlægen skal stå for behandlingen af Affektive lidelser i samarbejde med anden overlæge, som er ansat på 50%. Derudover er der ansat overlæge som er specialeansvarlig inden for områderne OCD og angst.

Overlægerne skal samarbejde om den faglige udvikling i teamet og derudover sammen med funktionslederen stå for teamets drift.

Teamet har regionsfunktion og højt specialiseret i forhold til behandling af Affektive lidelser, derudover har teamet regionsfunktion i Angst, OCD og Funktionelle lidelser.

I Affektivt Team er ansat 2½ overlæger og 2 yngre læge/afdelingslæge. Der er ansat sygeplejersker, specialpsykologer, psykologer i teamet. Derudover er sekretærer tilknyttet teamet.

Affektivt Team har sammen med afdelingens øvrige teams til huse i et stort samlet Lokalpsykiatri med ...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.