Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Speciallæge til Klinisk fysiologi og Nuklearmedicin, Vejle Sygehus

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Vi søger en engageret speciallæge, der vil med på holdet i en velfungerende og travl afdeling på Vejle Sygehus - Patienternes Kræft- og specialsygehus.

Håber du kan begynde 01-01-2021.

Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion inden for kræftbehandling og kardiologi, hvor klinisk fysiologi og nuklearmedicin har en vigtig og central rolle. Sygehus Lillebælt har udarbejdet en ambitiøs programplan med etableringen af patienternes kræftsygehus, hvor fokusområderne er patientinddragelse, højeste faglige kvalitet, patientsikkerhed samt organisering.
Nuklearmedicinsk afdeling indgår i denne udvikling, som en væsentlig aktør.

Om afdelingen
Nuklearmedicinsk Afdeling udfører klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Vi udfører gammakameraundersøgelser (inklusive SPECT-CT) og PET-CT-undersøgelser, og desuden bl.a. osteodensitometri (DEXA), distal blodtryks måling og lungefunktionsundersøgelser. Undersøgelsesantallet har igennem mange år været stigende. I 2019 udførte vi mere end 18.000 undersøgelsesforløb, der hver består af flere delprocedurer.

Vi råder over 4 PET-CT skannere og tilbyder kliniske undersøgelse med tracerne FDG, NaF, PSMA og Flutemetamol – der foregår løbende udvidelse med relevante sporstoffer.

Det diagnostiske arbejde foregår i tæt dialog med kliniske afdelinger, og der er et fremragende tværfagligt ...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.