Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge med tilknytning til kolorektalkirurgien søges til Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Kirurgi

Ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Afdelingslægen vil være tilknyttet det kolorektale team, som tager sig af såvel benign som malign kirurgi og endoskopi. Der foretages også TATME på afdelingen. Endvidere forventes afdelingslægen at deltage i afdelingens vagtarbejde samt funktionen i FAM.

Der vil være hovedansættelsessted i Esbjerg og udefunktion i Grindsted.

Kirurgisk afdeling er en bred afdeling med både mave- og tarmkirurgi samt plastik- og mammakirurgi under fælles ledelse. Desuden er der et tæt samarbejde med medicinsk mave-tarmafdeling i form af fælles sengeafsnit og ambulatoriefaciliteter.

Afdelingen har 16 speciallæger og 21 yngre uddannelsessøgende læger samt et optageområde på ca. 250.000. Der er et højt aktivitetsniveau på ca. 20.000 ambulante besøg og 7000 indlæggelser pr. år.

Kirurgisk afdeling varetager bariatrisk kirurgi på regionsniveau.

Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde inden for afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner inden for radiologi, anæstesiologi, patologi og onkologi.

Afdelingen har et Palliativt afsnit, hvor intermitterende stuegangsfunktion må forventes.

Vi forventer:

  • at ansøger er speciallæge i kirurgi
  • at ansøger er ...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.