Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Reservelæge/speciallæge til psykiatrisk akutmodtagelse ved Psykiatrisk Afdeling Vejle

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Psykiatri

Psykiatrisk Afdeling Vejle søger en reservelæge/speciallæge til ansættelse i vores psykiatriske akutmodtagelse (PAM).

Opstart: Efter aftale.

Er du vores nye kollega?

Har du lyst til opgaven som fast læge i PAM?

Vi løser alle slags opgaver i psykiatrisk akutmodtagelse, og har desuden en integreret mobil skadestue og en akut udrykningsfunktion.

Psykiatrisk Akutmodtagelsen er et afsnit, hvor vi både modtager lægevisiterede og ikke-visiterede patienter/borgere og arbejder med udgangspunkt i Region Syddanmarks ”Koncept for akutmodtagelse”. Vi ønsker at der er en god tilgængelighed for psykiatrisk hjælp.

Endvidere har vi patienter med behov for ambulant ECT-behandling, patientstyrede indlæggelser og indlæggelser på op til 48 timer i vores psykiatriske akutmodtagelse.

Arbejdet er spændende og varierende og spiller godt ind i afdelingens overordnede mål med at sikre et stærkt samarbejde på tværs. Det udspiller sig bl.a. i gode samarbejdsrelationer med politiet, kommunale bosteder og de somatiske sygehusafdelinger.

Vi har et særdeles godt samarbejde med de somatiske specialer på Sygehus Lillebælt (Kolding og Vejle). Som et eksempel herpå går overlæger fra medicinsk afdeling stuegang én gang ugentligt på de psykiatriske sengeafsnit i Vejle. Fra psykiatrien går vi også tilsyn på indlagte patienter på Sygehus Lillebælt, der samtidig kan have psykiatri...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.