Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Introlæge til Ortopædkirurisk afdeling

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Ortopædisk kirurgi

Introduktionslæger til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland.

To introduktionsstillinger er ledige fra 1. marts 2021 ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland er fordelt på to matrikler: Aabenraa, der varetager al akut kirurgi og traumemodtagelse, og Sønderborg hvor øvrige sektorer varetager elektiv kirurgi inden for hånd, skulder/albue, fod, idræt og alloplastik. Afdelingen varetager regionsfunktion inden for håndkirurgi.

Afdelingen råder endvidere over et dynamisk antal sengepladser på Fælles Akut Modtagelsen (FAM), hvorfor der er stort samarbejde mellem afdelingerne.

Afdelingens læger varetager, i samarbejde med lægerne i FAM, behandlingen af skadestuepatienter, hvor der er ca. 50 akutte kontakter dagligt, heriblandt 1,5 daglige traumemodtagelser.

I afdelingen er der ansat i alt ca. 110 medarbejdere, heraf 27 speciallæger og ca. 14 læger i uddannelsesstillinger, ca. 42 plejepersonaler og 27 sekretærer.

Hovedarbejdssted for dig som introlæge vil være Aabenraa Sygehus med funktion i traumesektoren.

Traumesektoren har hovedfunktion i traumekirurgi og består af seks overlæger og en afdelingslæge. Hoveduddannelseslæger, introlæger og KBU læger indgår i sektorens funktioner. Der er tilstedevagt for bag- og mellemvagt døgnet rundt.

Ansøgeren vil in...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.