Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge og afdelingslæge til Bedøvelse og Intensiv, Patienternes Akutsygehus Kolding, Sygehus Lillebælt

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Anæstesiologi

Har du lyst til at

  • Være en del af et engageret fagligt fællesskab, hvor samarbejde vægtes højt?
  • Bidrage med høj faglighed i en ambitiøs afdeling, hvor uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling spiller en aktiv og integreret rolle?

Vi søger en overlæge og en afdelingslæge pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Overlæge:

  • Ansøgere med omfattende erfaring med regional anæstesi herunder formel uddannelse på området foretrækkes.
  • Kompetence til at være en del af afdelingens børnehold foretrækkes

Afdelingslæge:

  • Interesse for og ønske om at deltage i både intensiv terapi og anæstesiologi herunder hele det perioperative forløb.

For begge ansøgere vil der blive lagt vægt på forskningserfaring og kompetence til at bidrage til et forskningsmiljø i kraftig vækst.

Med udgangspunkt i strategien ”patienten først” kan du blive en del af vores velfungerende arbejdsfællesskab, hvor samarbejde både internt i afdelingen og på tværs af alle afdelinger er i absolut højsæde, og hvor læring med sigte på forbedringer af gode patientforløb er en del af dagligdagen.

Hvem er vi?

Lægegruppen består af 25 speciallæger og 10 læger i uddannelsesstillinger.

Vagten dækkes af 2 speciallæger, der varetager hhv. anæstesi...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.