Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionsstilling ved Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler til besættelse 1. februar 2021 på Sydvestjysk Sygehus.

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Gynækologi og obstetrik

Ved Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Sydvestjysk Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling ledig til besættelse 1.februar 2021, eller efter aftale (introduktionsnr. - 5501-040-38-i-01.)

Vi tilbyder:

· En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.

· Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram.

Fast vejleder under forløbet

· Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling

af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter.

· Fri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.

· Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i

undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).

· Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning.

Se afdelingens inspektorrapport her:

Om afdelingen:
Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientf...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.