Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Hudafdeling I og Allergicentret søger vikar for afdelingslæge

Sundheds-job i Odense

Speciale: Allergologi
Dermato-venerologi

Hudafdeling I og Allergicentret søger vikar for afdelingslæge pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er med funktion i Allergicentret. Ansøgere med praktisk erfaring inden for anafylaksi, type-1 allergi, herunder fødevareallergi samt mastocytose vil blive foretrukket.

Afdelingslægens arbejdsområder omfatter alle afdelingens arbejdsopgaver inkl. undervisning, forskning og udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos ledende overlæge Sigurd Broesby-Olsen, [email protected]

Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Mette Orup Andersen, [email protected]

Arbejdstid: 37

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.