Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Overlæge med funktion i ledelsesteamet for Universitetscenter for Rygkirurgi på OUH, Odense

Sundheds-job i Odense

Speciale: Ortopædisk kirurgi

En stilling som rygkirurgisk overlæge, ansat på overenskomstvilkår i Region Syddanmark med tjeneste ved Universitetscenter for Rygkirurgi under Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Om stillingen


Stillingen er knyttet til rygcentrets ledelse, hvor ansøger skal indgå i et ledelsesteam, bestående af 2 overlæger med henhodlsvis neurokirurgisk og ortopædkirurgisk baggrund (den ledige stilling), og afdelingssygeplejersken på det rygkirurgiske sengeafsnit.
Fagligt er stillingen knyttet til centrets kirurgiske ogaver, herunder instrumenterende kirurgi og sælige ansvarsområder, afhængigt af kompetencer og interesser.

Kvalifikationer


Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgi.
Det forudsættes, at ansøger har erfaring inden for rygkirurgi.

Faglig bedømmelse


Den faglige bedømmelse af ansøgerne sker på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 områder: medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, pædagogisk erfaring og professionalisme. Ud over motivering for ansøgnignen forventes denne også at indeholde konkret stillingstagen til de 7 kompetencer.
Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation og speciallægeanerkendelse samt evt. efteruddannelse og dokumentation for relevant k...