Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Introduktionsstilling i Kirurgi

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Kirurgi

Er du vores nye Intro-læge?

En 1-årig introduktionsstilling i Kirurgi i Aabenraa er ledig til besættelse 1. januar 2021 eller snarest muligt.

Hvem er vi, og hvad kan vi tilbyde?
Vi varetager de kirurgiske opgaver på sygehuset i tæt samarbejde med afdelingens øvrige specialer (bryst- og plastikkirurgi). Afdelingen udgøres af et moderne endoskopiafsnit med ERCP-stue, operationsgangen med to højteknologiske laparoskopistuer, en robotstue og akutstue samt et øvre- og nedre sengeafsnit med i alt 28 senge med integreret ambulatorium.

Afdelingen varetager akutkirurgi, traumekirurgi, kolorektal kirurgi, øvre benign gastrointestinal kirurgi, herniekirurgi, endoskopi og brystkirurgi. Derudover modtager og behandler lægerne akutte kirurgiske patienter i FAM. Vi har meget stor endoskopisk og operativ aktivitet, og som intro-læge vil du derfor blive grundigt oplært i diagnostisk gastro- og koloskopi, laparoskopisk cholecystektomi og appendektomi, herniekirurgi og øvrig chirurgia minor. Desuden vil du blive certificeret som robotassistent.
Hidtil har vores introlæger efter godkendt introduktionsforløb kunnet varetage disse procedurer selvstændigt, og lægerne har dermed været godt rustet til at fortsætte hoveduddannelse i kirurgi.

Du vil indgå i et 9-10 skiftet forvagtslag, (2-skiftet tilstedeværelsesvagt) sammen med andre uddannelseslæger. De daglige arbejdsfunktioner vil være f...