Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

1 Introduktionsstillinger til intern medicin, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Intern medicin

Vi søger 1 læge til 1-årige introduktionsforløb i afdelingen for Medicinske Sygdomme i Aabenraa. Stillingerne er med tiltrædelsesdato den 1.marts 2021 eller efter aftale.

Om stillingen
Som introduktionslæge hos os vil hovedparten af dit arbejde være centreret omkring udredning og behandling af den medicinske patient i forbindelse med stuegangsfunktionen, ambulatorier og vagtarbejde i Fælles Akut Modtagelse, hvor du vil du vil indgå i et ottemands mellemvagtsrul som medicinsk mellemvagt. Der er medicinsk bagvagt tilstede hele døgnet.

Stuegangsfunktionen er delt op, så seniorlæge og yngre læge arbejder tæt sammen i mindre enheder med 10 patienter. Afdelingen har ambulatoriefunktioner indenfor for geriatri, gastroenterologi og hæmatologi.

Som introduktionslæge vil du opnå bred basisviden indenfor hele det interne medicinske område, idet vi har et tæt fagligt samarbejde med de interne medicinske specialer Geriatri, Hæmatologi, Gastroenterologi og Akut medicin. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige medicinske subspecialer i kardiologi og Sønderborg medicinske afdeling.

Der er mulighed for individuel tilrettelæggelse af introstillingen alt efter interesse indenfor afdelingens medicinske specialer. Undervisning og supervision, herunder følgevagter er en naturlig del af forløbet.

Om afdelingen
I marts 2020 flyttede vi til nye lokaler med 47 e...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.