Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionsstillinger

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Intern medicin
Reumatologi

Pr. 1. marts/april 2021 er der to 1-årige introduktionsstillinger til besættelse med delt forløb mellem Dansk Gigthospital, Sønderborg og Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland

Stilling A: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-01 Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-01).

Stilling B: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-02). Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-02).

Dansk Gigthospital
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Region Syddanmark, og modtager patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser.
Hospitalet har 28 senge og behandler årligt ca. 750 patienter i stationært regi og har derud over ca. 26.500 ambulante ydelser/år indbefattet biologisk behandling, DXA skanninger og ultralydsfunktion.
Hospitalet fungerer som et offentligt sygehus med både ambulante og elektive patientforløb under indlæggelse tillige med akut funktion, tilsyn og rådgivning. Dertil kommer de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologi...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.