Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge med speciale i medicinsk reumatologi til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Sundheds-job i Sydjylland

Speciale: Reumatologi

En afdelingslæge med speciale i medicinsk reumatologi eller intern medicin: medicinsk reumatologi søges til Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr. 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.


Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er et akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtageafdeling (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi.

Reumatologien på Sydvestjysk Sygehus:
Reumatologien indgår som en del af medicinsk afdeling, og består af:

  • Sengeafsnit E2 fælles med hæmatologisk afdeling, hvor de reumatologiske læger tager sig af patienter indlagt med reumatologiske og almen intern medicinske sygdomme.
  • Ambulatorium med patienter til udredning og kontrol af akutte og kroniske reumatologiske lidelser. Ambulatoriet har særligt fokus på anvendelse af ultralyd som udrednings- og sygdomsmonitoreringsredskab. Vi har etableret et Fast-Track forløb for udredning af sub-akutte reumatologiske tilstande. I ambu...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.