Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlægestilling i Psykiatrisk AkutModtagelse

Sundheds-job i Odense

Speciale: Psykiatri

Overlægestilling i Psykiatrisk AkutModtagelse (PAM), Psykiatrisk afdeling Odense.


Er du interesseret i at arbejde med akut psykiatri, og kunne du tænke dig indgå i det organisatoriske arbejde omkring flytning til NytOUH og opdyrke et tættere samarbejde med somatikken.


Så læs videre her.


Dette er en nyoprettet overlægestilling og derfor vil man, som ansøger, selv kunne være med til at præge stillingen.
I forbindelse med, at afdelingen står for at skulle flytte i nye omgivelser, og Psykiatrisk Akutmodtagelse skal flytte ind i FAM, ønsker vi at opnormere og ansætte en overlæge for at sikre kontinuitet i PAM.
Overlægen forventes at indgå i diverse arbejdsgrupper omkring PAM og NytOUH og kan dermed få indflydelse på, hvordan vi sikrer samarbejde og faglighed fremover.

Stillingen

Din kliniske opgaver vil blive klinisk arbejde i PAM i en del af dagtiden. Opgaverne i PAM varetages sammen med forvagten, og der vil sidst på dagen også være en bagvagt tilstede i PAM.
Bagvagterne vil i dagtiden have bagvagtstelefonen og gå de elektive tilsyn, dog under supervision af dig. Derfor vil du være tovholder i forhold til samarbejdet med de somatiske afdelinger.
En del af din tid vil gå med supervision/vejledning af de yngre læger som er i PAM i dagtiden.

PAM´s opgave er at vurdere alle, som henvender sig mhp. psykiatrisk vurderin...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.