Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

SPIR søger social- og sundhedsassistenter

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Nyoprettet team søger social- og sundhedsassistenter til dag- og aftentjeneste.

Dit timetal vil være mellem 32 og 37 timer om ugen.

SPIR er et udekørende døgnstøttetilbud, som er målrettet mennesker fra 18 år med betydelig nedsat funktionsevne på forskellige niveauer – herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed og/eller særlige sociale problemer.

SPIR er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet, hvor støtten løbende tilpasses borgernes behov. Borgerne har mulighed for at få støtte 24 timer i døgnet i alle ugens dage.

Der er fokus på det at bo i egen bolig. Borgeren kan få støtte til at få struktur og overblik i sin hverdag, til at udvikle eller vedligeholde færdigheder og mestringsstrategier. Vi arbejder med den enkelte borgers progression, derfor er en hel central opgave i arbejdet at støtte borgeren i at fastholde og udvikle fællesskaber for at modvirke social isolation og ensomhed. Ligesom du skal kunne se meningen i at gøre borgeren så selvstændig og uafhængig af støtte som muligt.

Vi tror på, at der er håb og mulighed for, at alle kan få det bedre, tage ansvar i eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.

Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og selvbestemmende individ i relation med omgivelserne.

I Socialområdet for voksne i Høje Taastrup Kommune har vi udviklet en recovery baseret rehabiliteringsind...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.