Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Hjemmesygeplejerske til sygeplejegruppe med små teams og nær ledelse

Sundheds-job i København

CareMatch søger for hjemmesygepleje -

I et spændende og faglig udfordrende sygeplejemiljø skal du varetage komplekse sygeplejeopgaver i fælleskab og sparring med sygeplejerskekolleger, fagspecialister, farmaceut og uddannelsessygeplejerske.

Opgaver og fælles ansvar

Hverdagen er præget af selvstændighed og fælleskab om opgaveløsningen. I mindre teams af typisk seks sygeplejersker planlægger du sygeplejeopgaverne og arbejder selvstændigt i borgernes eget hjem.

Det er grundlæggende sygeplejeopgaver, som fx insulin- og medicindosering, injektioner og besøg efter udskrivelse fra hospital.

Vi har specialiserede sygeplejeopgaver som hjemmedialyse, parenteral ernæring, komplicerede sår, pludselige fald og akut dårlige borgere. Vi har også borgere i terminale forløb, hvor opgaven er lindring og en værdig, sidste tid, hvor dit nærvær og din faglighed kan være med til at gøre en stor forskel.

Læringsmiljø og nær ledelse

Det er vigtigt for os at understøtte et godt læringsmiljø og sikre, at du modtager en grundig introduktion til sygeplejen med udgangspunkt i dine kompetencer. Du vil få tildelt en mentor, der følger dig tæt i din første tid hos os.

Der er ugentlige statusmøder med din leder. Dertil ugentlige sygeplejemøder og tværfaglig sparring - Her drøfter vi faglige temaer og fokusområder.

Engagement og faglighed