Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske søges til botilbuddet Topasvænget

Sundheds-job på Sydsjælland

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor du med dine sundhedsfaglige kompetencer hver dag er med til, at sikre beboernes muligheder for øget livskvalitet? Så er denne stilling oplagt til dig.

Botilbuddet Topasvænget
I denne stilling bliver du en fast og naturlig del af Topasvængets personalegruppe. Topasvænget leverer socialpædagogisk støtte til borgere med nedsat funktionsevne, efter § 105 (ABL) med tilknyttet § 85 (SEL). På Topasvænget er der 31 lejligheder, fordelt på 4 afdelinger med døgndækning. Du vil blive en stor del af beboernes hverdag og struktur, hvor du er ansvarlig for den sundhedsfaglige dokumentation og sparring, sammen med det øvrige personale.

Vi har en forventning om, at du:

 • Har dansk autorisation som sygeplejerske
 • Har kørekort.
 • Har klinisk erfaring og gerne psykiatrisk erfaring.
 • Er en åben, imødekommende og stabil person.
 • Har kompetencer til at arbejde forebyggende.
 • Har gode formidlingsevner både over for borgere og personale.
 • Kan arbejde selvstændigt og samarbejde på tværs af organisationen.
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Har lyst og evne til at medvirke i udvikling af vores tilbud.
 • Holder af afvekslende udfordringer, kan bevare overblikket og har et positivt livssyn.
 • Kan navigere i et felt med mange samarbejdspartnere både internt og eksternt....