Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Aftensygeplejerske søges til Herlev hjemmesygepleje

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Brænder du for høj sygeplejefaglig kvalitet, akut sygepleje og udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så er stillingen her.

Herlev Kommunes hjemmesygepleje søger 1 aftensygeplejerske til en fast stilling, 29,75 timer/ ugen, med tiltrædelse 1. maj 2021, eller efter aftale.

Hjemmesygeplejeenheden består af 35 fagligt fokuserede og engagerede medarbejdere, 3 koordinatorer, 2 administrative medarbejdere, 2 uddannelseskonsulenter og 2 demens koordinatorer.

Vi arbejder ud fra et rehabiliterende sigte og med udgangspunkt i Sundhedsloven og Herlev Kommunes politikker og retningslinjer. Der arbejdes med høj patientsikkerhed og udvikling af kvaliteten i hjemmesygeplejen.

Vi indgår i et tæt samarbejde med SHS teamet, som kører på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev Kommune.

Hjemmesygeplejen er selvvisiterende og besøgene planlægges og ledes ud fra vores indsatskatalog. Sygeplejersker fra hjemmesygeplejen underviser forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes, hjertekarsygdom, sammen med terapeuter fra kommunen.

Vi har tæt samarbejde med BBH sårcenter og sårambulatoriet på Herlev Hospital via telemedicin omkring vores sårbehandling hos borgerne.

Hjemmesygeplejen anvender KMD Nexus omsorgssystem, hvor der overvejende dokumenteres med iPads. Der er individuel introduktion afpasset erfaring og kompetencer og nye sygeplejersker får en mentor i introduktionsperioden.

Vi forvent...