Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Vikarstilling: Sundhedsplejen i Herlev søger en sundhedsplejerske til vikariat 30-37 timer om ugen

Sundheds-job i Storkøbenhavn

I Center for Børn, Unge og Familier i Herlev Kommune er der et vikariat som sundhedsplejerske ledigt med besættelse hurtigst muligt og et halvt år frem.

Grundet coronapandemien og langtidssygemelding har vi ikke kunnet opfylde vores servicetilbud på især skoleområdet, og søger derfor en vikar, der kan hjælpe os i en periode på et halvt år med mulighed for forlængelse.

Vi søger
En autoriseret og engageret sundhedsplejerske alternativt en sygeplejerske, der er forhåndsgodkendt til uddannelsen til sundhedsplejerske på Københavns Professionshøjskole.
Du skal være udviklingsorienteret, initiativrig, have lyst til at indgå fagligt og socialt i gruppen.

Sundhedsplejen og Børnetræning
Vi er en lille velfungerende gruppe på ni sundhedsplejersker, fire børnefysioterapeuter, en børneergoterapeut og en leder. Vi har et tæt samarbejde med de andre faggrupper i vores center, og med vores kollegaer i Center for Daginstitutioner og skoler og deltager i tværfaglige kompetenceteams i daginstitutionerne og på skolerne på tværs af centrene.

Vi tilbyder barselsbesøg, hjemmebesøg fra fødslen til 10 mdr., EPDS-screening, åbent hus, mødregrupper og behovsbesøg i småbørnsalderen.

På skolerne tilbydes sundhedsorienterende samtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter, helbredsundersøgelser og åben konsultation.

Vi prioriterer vores samarbejde, har tid til sparring, får supervision og lav...