Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejersker til Dragør Kommunes hjemmesygepleje

Sundheds-job i København

Brænder du for høj faglig kvalitet i sygeplejen? Det kunne være ved at sikre sammenhængende borgerforløb, med fokus på den helhedsorienteret pleje. Så er hjemmesygeplejen måske dit næste ansættelsessted.

To af vores dygtige sygeplejersker har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor to nye sygeplejersker som har lyst til at være en del af vores sygeplejeteam.

Sygeplejen er en selvstændig enhed, bestående af 11 udekørende sygeplejersker, hvoraf fire sygeplejersker varetager den akutte funktion på skift. Sygeplejerskerne er delt i to teams som svarer til den opdeling social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter arbejder i, hvilket muliggør et tæt samarbejde faggrupperne i mellem.

Derudover er der fire faste sygeplejesker som dækker aftenvagten og nattevagten. Vi gør meget ud af at vedligeholde og udvikle et godt og trygt studiemiljø, hvor alle sygeplejersker er med til at vejlede de studerende i dagligdagen.

Vi anvender EOJ Cura som dokumentationsredskab.

Vi tilbyder:


  • Grundig introduktion, hvor du tilknyttes til en fast kollega
  • En mindre sygeplejeenhed hvor faglighed og kvalitet er i højsæde i forhold til løsning af de borgerrelaterede opgaver
  • Stor selvstændighed i varetagelse af opgaverne, altid med mulighed for sparring med kollegaer
  • En organisation hvor der også er fokus på det kollegiale fælleskab
  • Tæt samarbejde med social-og sundhedshjælpere og social- og sundhed...