Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske søges til fast stilling på kompleks aflastning på Egvad plejehjem.

Sundheds-job i Vestjylland

Sygeplejerske søges til fast stilling på kompleks aflastning på Egvad Plejehjem.

Stillingen er på 37 timer ugentligt i blandede vagter.

Egvad Plejehjem har 50 pladser fordelt på 3 afdelinger.

Kompleks aflastning, Bøgelund med 9 døgnpladser. Borgerne kommer primært fra sygehuset/hjemmeplejen, med komplekse sygdomsforløb med behov for målrettet behandling, træning og pleje.
Demens afdelingen ForGlemMigEj med 20 skærmede pladser og somatisk afdeling Kastaniebo med 21 pladser.

Vi samarbejder med visitationen, hjemmesygeplejen, Sundhedscenter Vest, praktiserende læger, diverse sygehusafdelinger og hjemmepleje/ældrecentre.

Vi tilbyder:

  • En stilling hvor du konstant udvikles både personligt og fagligt.
  • Et læringsmiljø hvori forandringer indgår som en naturlig del af arbejdet.
  • Et rummeligt og varmt miljø i samvær med beboere og kollegaer.
  • Gode kompetente kolleger, med mulighed for faglig sparring.
  • Tværfaglig sparring bl.a. med specialesygeplejerskerne, terapeuter og udviklingskonsulenter i kommunen.
  • Mulighed for kompetenceudvikling.

Vi forventer at du:
  • Har autorisation som sygeplejerske
  • Har gode samarbejdsevner og kan koordinere pleje- og behandlingsforløb tværfagligt og tværsektorielt
  • Arbejder selvstændigt og kan lide at arbejde med et område i konstant udvikling, hvor der er masser af f...