Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske i dagvagt til Distrikt Præstø

Sundheds-job på Sydsjælland

Vi mangler netop dig til at indgå i vores dejlige sygeplejersketeam i det smukke Præstø.
Om du vælger 32 eller 35 timer, bestemmer du selv. Der indgår ikke aftenvagt i jobbet og der arbejdes nuværende hv. 4. weekend. Så har du lyst til at være en del af en spændende og lærerig arbejdsplads, så send os en ansøgning.


Om jobbet:
Vi er et velfungerende team på 8 sygeplejersker, der varetager opgaver på 2
plejecentre og i hjemmeplejen. Jobbet vil fortrinsvis være i hjemmeplejen,
men opgaver inde på plejecentrene, kan forekomme under ferie og sygdom. Gruppen mødes kort om morgenen, planlægger,følger op og sparrer med ssa. og ssh.

Vi mærker tydeligt at borgere kommer tidligere hjem fra sygehus og opgaverne bliver mere komplekse.

Dine arbejdsopgaver:

  • Sikre den daglige sygeplejefaglige dokumentation, så den lever op til den gældende lovgivning.
  • Tæt kontakt med sosu grupperne, støtte og vejlede sosu personalet i de opgaver der er i hjemmene.
  • Forebyggende og rehabiliterende tankegang
  • Medinddrage pårørende i stort omfang.
  • Sparring med ledelsen i forhold til rammer, visioner og værdier.
  • Fokus på borgernes livskvalitet og deres ressourcer.

Vi forventer:
  • Du er ansvarlig for patientforløbet.
  • Har et fagligt overblik.
  • Evne til at prioritere og handle.
  • Koordin...