Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Koordinator til hjemmesygeplejen

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Er du god til at holde mange bolde i luften og samtidig bevare roen og den gode tone, så er stillingen her for dig.

Herlev Kommune søger 1 koordinator til hjemmesygeplejen, 37 timer ugentlig fra d.1.juli eller efter aftale.

Sygeplejen arbejder ud fra et rehabiliterende sigte og der arbejdes med høj patientsikkerhed og en kontinuerlig udvikling af kvaliteten i sygeplejen.

Hjemmesygeplejen består af 38 fagligt fokuserede og engagerede medarbejdere, 2 koordinatorer, 2 demens koordinatorer, 2 uddannelses konsulenter og 2 administrative medarbejdere.

Du vil indgå i et team med to andre koordinatorer, der dagligt bl.a. varetager opgaver som:

  • Dagsdisponere – udarbejde kørelister
  • Sikre at de sygeplejefaglige indsatser ydes i henhold til Herlev Kommunes Indsatskatalog.
  • Sikre at medarbejdernes kompetencer udnyttes optimalt i driften
  • Faglige drøftelser og refleksion med medarbejderne i forhold til kørelister
  • Varetage kommunikation til og fra sygeplejen både telefonisk og elektronisk.
  • Læse og handle på alle korrespondancer, observationer samt FMK fra medarbejdere og samarbejdspartnere.
  • Sikre at der bliver udarbejdet helbredstilstande og at disse stemmer overens med indsatserne.
  • Modtage nødkald / klargøre nødkaldsapparater
  • Medansvarlig for et godt tværfagligt samarbejde

Faglige og personlige kvalifikationer:
  • Uddannet sygeplejer...