Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske Vorgod Ældrecenter - Genopslag

Sundheds-job i Vestjylland

Sygeplejerske Vorgod Ældrecenter - Genopslag

Sygeplejerske hvor kreativitet, værdighed og glæde er nøglebegreber søges til Vorgod Ældrecenter

Stillingen er 30 – 34 timer om ugen fra 1. juli eller efter aftale.
Der arbejdes hver 3. weekend – der er stor forståelse i kollegagruppen for at hjælpe hinanden med at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen.

Vorgod Ældrecenter er beliggende mellem Ringkøbing og Herning i et stærkt lokalmiljø med rigtig mange ildsjæle som kommer på Vorgod Ældrecenter som frivillige og i vennekredsen.
Her er 20 plejeboliger, 4 ældreboliger samt 2 aflastningspladser hvor vi modtager borgere som har behov for enten akut vurderings- eller venteophold til en plejebolig. Vi har desuden eget køkken.

Vi arbejder udfra Ringkøbing-Skjern Kommunes værdier:
Vi er ordentlige – over for borgere, pårørende, hinanden og vores samarbejdspartnere
Vi er nysgerrige – spørger ind til hinanden, undrer os og opsøger ny viden
Vi handler – vi hjælper hinanden og finder løsninger

Vi søger en sygeplejerske som:

  • Evner at værne om beboernes og de pårørendes livssituation, som har en empatisk tilgang, hvor loyalitet og gensidig tillid er de bærende værdier både i forhold til beboere, pårørende og kollegasamarbejdet
  • Kan se det fine i at være i forreste række i samspillet med beboere og påtage si...