Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske til akutsygeplejersketeamet til Dragør Hjemmesygepleje

Sundheds-job i København

Akutfunktionen er en integreret i hjemmesygeplejen. Fire sygeplejersker deler funktionen om dagen alle ugens dage, ud over akutfunktionen varetages almindelige hjemmesygeplejeopgaver. Brænder du for høj faglig kvalitet i sygeplejen og at være med til at sikre sammenhængende borgerforløb med fokus på den helhedsorienteret pleje? Så er hjemmesygeplejen måske dit næste ansættelsessted.

Sygeplejen er en selvstændig enhed, bestående af 11 udekørende sygeplejersker. Sygeplejerskerne er delt i to teams som svarer til den opdeling social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter arbejder i, hvilket muliggør et tæt samarbejde faggrupperne i mellem.

Derudover er der fire faste sygeplejersker som dækker aftenvagten og nattevagten. Vi gør meget ud af at vedligeholde og udvikle et godt og trygt studiemiljø, hvor alle sygeplejersker er med til at vejlede de studerende i dagligdagen.

Vi anvender EOJ Cura som dokumentationsredskab.

Vi tilbyder


  • Grundig introduktion, hvor du tilknyttes til en fast kollega
  • En mindre sygeplejeenhed hvor faglighed og kvalitet er i højsæde i forhold til løsningen af de borgerrelaterede opgaver
  • Stor selvstændighed i varetagelse af opgaverne, altid med mulighed for sparring med kollega
  • Varetagelse af akutfunktion i tæt samarbejde med almenpraksis, 1813 og hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartner
  • En organisation hvor der er fokus på det kollegiale fælleskab
  • Tæt ...