Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske søges til Herstedvester fængsel

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Vi søger en sygeplejerske med bred somatisk erfaring, f.eks. fra hjemmepleje, akutmodtagelse/skadestue eller som konsultationssygeplejerske. Psykiatrisk erfaring er en fordel. Du skal kunne arbejde selvstændigt, da du i vagterne er eneste sundhedsfaglige i huset.

Du vil bl.a. skulle varetage opgaver inden for

 • Medicinhåndtering til de indsatte
 • Lægens forlængede arm i den somatiske konsultation
 • Kontakt-, relations- og motivationsarbejde
 • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper
 • Modtagelsessamtaler

Du skal primært varetage det sygeplejefaglige på følgende afdelinger: visitationsafdeling for sædelighedsdømte med korte domme, den halvåbne afdeling, samt afdelingen for særlige indsatte.

Vi forventer af dig

 • At du er struktureret og samarbejdsvillig
 • At du har fokus på opgaven og er kvalitetsbevidst
 • At du er fagligt dygtig og selvstændig i din opgaveløsning, og at du samtidig, som daglig tovholder i sagerne, er inddragende og indstillet på at videreformidle din sygeplejefaglige viden
 • At du kan varetage både akutte og kroniske forløb

Vi lægger vægt på, at

 • Du har lyst til et tæt tværfagligt samarbejde med henblik på at varetage sygeplejefaglige opgaver
 • Du kan se dig selv i rollen som faglig leder for de indsatte, fængselsbetjente og eksterne sa...