Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Vestjylland

Psykolog til Beskæftigelsesområdet

En af vores gode kolleger i psykologteamet har fået andet arbejde. Vi søger derfor en ny fastansat kollega.

Du bliver en del af et team på i alt tre psykologer, der varetager den psykologfaglige indsats inden for beskæftigelsesområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den ene kollega har mangeårig erfaring inden for beskæftigelsesområdet og tilbyder intern supervision.

Vi søger en psykolog, som har interesse i at indgå i det tværfaglige samarbejde med henblik på at tilrettelægge et forløb, der har som mål at støtte den enkelte borger i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet, til uddannelse eller til udvikling af højest mulige grad af selvforsørgelse.

Du vil komme til at arbejde med alle målgrupper inden for beskæftigelseslovgivningen. Formålet er, i tæt samarbejde med borger og rådgiver, at pege på indsatser eller tiltag, der kan understøtte en positiv udvikling i den enkeltes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgerne har det tilfælles, at de har andre udfordringer end ledighed, f.eks. stress, psykiatriske lidelser eller kroniske smerter.

Psykologteamet tilbyder fortrinsvis faglig sparring til sagsbehandlerne, samt afklarende samtaler med borgerne. Det sidste år har teamet haft fokus på at udbygge den afklarende samtale med psykologiske tests og screeningsredskaber, hvor det vurderes relevant som led i at beskrive ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Derudover kan der tilbyd...