Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Østjylland

Til gennemførelse af en ny model for sundhedsbetjening i kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland søges en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til ledelse. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af indsatte i områdets fængsler og arresthuse og for at sikre sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Dine opgaver

Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med en ledende oversygeplejerske stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en ny fælles sundhedsenhed for kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, hvor sundhedsbetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester hjemtages og fremadrettet udgår fra en ny sundhedsenhed, der fysisk bliver placeret i Enner Mark Fængsel. Formålet er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Den nye sundhedsenhed får ansvar for medicinhåndtering, lægelig misbrugs- og substitutionsbehandling og lægelig udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og eksternt tilknyttede psykiatere.

Den kliniske overlæge får det overordnede lægefaglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling. Overlægen refererer til områdedirektøren i ...