Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sundhedsfaglig personale til Holmehusene, Ringkøbing

Sundheds-job i Vestjylland

Sundhedsfaglig personale til Holmehusene, Ringkøbing

Er du ambitiøs på dit fags og beboernes vegne, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Holmehusene for borgere med erhvervet hjerneskader og fysisk funktionsnedsættelse. Så er jobbet til dig her. Der ydes støtte og vejledning med henblik på, at den enkelte beboer opnår livskvalitet, udvikling og selvstændighed. Støtten er situationsbestemt, og tager hensyn til den enkelte beboer i den givne situation. Vi tager ikke over hvor beboeren selv kan, men udfordrer og støtter den enkelte til at opnå succes ved selv at kunne bestemme, vælge og handle. Der samarbejdes med beboeren ud fra dennes formåen og med selvbestemmelsesretten som omdrejningspunkt.
Vi søger SSA’er og ergoterapeuter på 30 timer pr. uge til hus 26 og 30. Der vil være dag- og aftenvagter samt fri hver anden weekend.
Holmehusene er et permanent botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktions nedsættelse. Beboerne har blandt andet behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og støtte, til at være til stede i og deltage i et fælleskab. Der er 6 borgere i hvert hus.
Vi arbejder ud fra Center Vest og Holmehusenes værdi grundlag: . Vi arbejder ud fra Neuropædagogiske strategier, KRAP og en anerkendende tilgang i det daglige pædagogiske arbejde.
Vi søger to kollegaer, der brænder for sit fag, som kan indgå i Holmehusenes udviklings...