Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Østerbo Nord søger sundhedsfagligt uddannede, pædagoger eller ergoterapeut til fast stilling 1/11 2021 eller snarest...

Sundheds-job i Vestjylland

Stillingen er på 30 timer pr uge i dag og aftenvagter. Der arbejdes hver anden weekend. Stillingen kan søges af sundhedsfagligt uddannede, pædagoger eller ergoterapeut.

Om os:
Østerbo Nord er en boenhed for borgere med en erhvervet hjerneskade. I boenheden bor 9 beboere i alderen 45 til 65 år. Vi er døgnbemandede og arbejder i teams. Vi er 15 fastansatte.

På Østerbo Nord arbejdes tværfagligt. Personalet er sammensat af pædagoger, ergoterapeut, SOSA og SOHJ. Dette giver en bredde i fagligheden der gør at vi kan arbejde bredt ud fra den enkelte beboers ressourcer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, dette for at sikre bedst mulig mestring så beboernes fysiske og psykiske funktionsniveau vedligeholdes eller om muligt udvikles. Vi er i gang med implementering af KRAP.

Vi søger dig som:

  • Er fagligt velfunderet og nytænkende.
  • Er ansvarsbevidst, mødestabil, fleksibel og positiv.
  • Arbejder bevidst med beboerinddragelse, og kan vurdere ud fra den enkeltes beboers behov og niveau.
  • Er tydelig i din tilgang til- og i din kommunikation med beboerne og arbejder ud fra en anerkendende tilgang
  • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø hvor samarbejdet er i fokus.
  • Gerne har erfaring i at arbejde med KRAP.
  • Løser de daglige plejeopgaver hos beboerne med respekt og stor faglighed.


Vi tilbyder en arbejdsplads:
    ...